Մեր բլոգի վերջին նորությունները

Մեր գրադարանի վերջին նորությունները

Հինադրամի խորհուրդը

Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը խորհուրդն է: Խորհրդի անհատական կազմը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ՝ լիազոր մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ: Խորհուրդը բաղկացած է 17 անդամից, որոնցից 1-ը՝ ի պաշտոնե լիազոր մարմնի ղեկավարն է, 8-ը պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ են, իսկ 8-ը՝ լիազոր մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ՝ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։